Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

PRS Points
Divisions
Bolt Open, Gas Open
Files
Details
Event (completed) starts Feb. 15, 2020, 9 a.m. and ends Feb. 16, 2020, 4 p.m.
Minimum 50 rounds. Region: Sweden
Max 20 competitors allowed, currently 20 registered (20 approved, 0 pending) and 3 on waiting list.
Registration will open Dec. 4, 2019, 8 a.m. (CST)
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Viktigt: ni sätts som väntande vid anmälan och därefter sätts ni till till avvaktande när ni fått en plats. Då ska ni betala in kursavgift på swish 1233592094 för att bli antagna. Om ni inte betalat in avgift före 5Januari 2020 så stryks ni från listan och platsen går till nästa. Full återbetalning om kurs blir inställd. Om ni får förhinder så bereds ni plats på nästa kurs utan extra avgift men ingen återbetalning