Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Skepplanda SF IPSC (SSF IPSC)
Level I
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic, Rimfire Open, Rimfire Standard, Custom
Files
Details
Event (active) starts Aug. 9, 2020, 11 a.m. and ends Aug. 9, 2020, 8 p.m.
Minimum 59 rounds. Region: Sweden
Max 45 competitors allowed, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Aug. 2, 2020, 6 a.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on Aug. 2, 2020, 1 p.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: Skepplanda Kilt-Cup,
Detailed information

Level 1 Handgunserie. Platser i första hand till medlemmar i Skepplanda Skytteförening. Medlem behöver ej tävla för föreningen. Det kommer finnas möjlighet att skjuta minirifle och Rifle med kaliberbegränsning. Övriga i mån av plats och överenskommelse med MD. Matchfee 75 kr för en start, 125 kr för två. Betalas när man är pending till swish 0735746979 (Jonas Forslund) Behov av att låna utrustning anmäls på enklaste sätt till MD