Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Rifle
Level II
Region:
Norway
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard
Files
Details
Event (completed) starts Aug. 21, 2021, 9 a.m. and ends Aug. 21, 2021, 6 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 60 competitors allowed, currently 63 registered (59 approved, 4 pending) and 16 on waiting list.
Registration will open April 3, 2021, 1 p.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Skien Sportskyttere inviterer til LVL2 Riflestevne #1 på Blæsa skytefelt i Skien. Alle skyttere får to gratis pølser i brød og en brusboks (bonger), +gratis kaffe og kaker (så lenge det rekker). Pris: 500,-. Beløpet betales til kontonummer: 2610 27 77289 . VIKTIG!: Merk betaling med navn!!, og når beløpet er på plass squadder jeg dere fortløpende. Send mail til Bevern@hotmail.com ved ønske om squadding med noen andre deltakere. (ikke send mail før begge har betalt :) ). 6stager, minimum antall skudd: ca 140. Les på vår hjemmeside http://www.skiensportsskyttere.com/ for mer info.
-
NB! Hvis stevnet blir avlyst pga. C19 så vil beløpet bli tilbakebetalt i sin helhet!
Hvis evt. restriksjoner på antall blir overskrevet, vil vi redusere stevnet med de første som har betalt.