Registration Opens In:
Click here to register
Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
IPSC Handgun
Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Details
Event (completed) starts May 22, 2022, 9 a.m. and ends May 22, 2022, 5 p.m.
Minimum 100 rounds. Region: Norway
Max 45 competitors in main-match, currently 44 registered (44 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 30 competitors in pre-match, currently 24 registered (24 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open April 11, 2022, 1 p.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on April 11, 2022, 1 p.m., and closes May 16, 2022, 2 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Stevnet blir i år litt annerledes enn de tidligere årene. Vi kjører tre squader av 15 skyttere og tre skyteområder. I hvert område vil det være to stager som skytes etter hverandre / hot range. Skyttere må påregne å patche PCC: Kun tillatte våpen i tråd med DSSN regelverk