Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Classic
Details
Event (completed) starts June 2, 2018, 8 a.m. and ends June 3, 2018, 6 p.m.
Minimum 112 rounds. Region: Sweden
Max 96 competitors in main-match, currently 90 registered (79 approved, 11 pending) and 0 on waiting list.
Max 28 competitors in pre-match, currently 23 registered (23 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open May 12, 2018, 1 p.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Startavgift om 400kr betalas till Swish 123 421 32 37 tidigast när du fått status "Pending". Märk med startnummer och namn.
Startavgift betald senast 22:a Maj, därefter fylls det på från waitinglist. Ingen återbetalning av startavgift.
Vapen och ammunitionskontroll kan förekomma.
Prematch skjuts lördag den 2:a för funktionärer som arbetar under Mainmatch.
Innan anmälan till Prematch ska överenskommelse göras med tävlingsledningen.
Enklare servering kommer att finnas.
Prematch Lördagen 2:a Juni
Funktionärer och på Plats 07:00 och RO:s och skyttar startklara 08:50
Matchdagen 3:e Juni
Funktionärer och RO:s på Plats 07:50. FM Skyttar startklara 07:50
EM skyttar startklara 12:50