Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event info
Starts Aug. 18, 2019, 8:30 a.m. (CEST) and ends Aug. 18, 2019, 6 p.m.

Minimum 157 rounds. Region: Sweden

Max 104 competitors in main-match, currently 103 registered (103 approved, 0 pending) and 68 on waiting list
Max 56 competitors in pre-match, currently 54 registered (54 approved, 0 pending) and 2 on waiting list

Registration
Registration will open July 18, 2019, noon (CDT)

Squadding opens for approved competitors on Aug. 4, 2019, noon, and closes Aug. 14, 2019, noon

Results and scores are shown to anyone. Match is completed and visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Först efter att man blivit pending skall startavgiften betalas. Observera att det är snabba ryck att betala. Senast tisdagen 23/7 kl 18.00 skall det vara betalt annars går platsen till skyttar på väntelistan. Nytillkomna efter 23/7 har 3 dygn på sig att betala och efter det så upprepar vi proceduren med att plocka bort och fylla på från väntelistan. Inga startavgifter återbetalas men det är okej att sälja sin plats vid förhinder (prioritera väntelistan). För de som förra året presterade och har fått förtur går platsen tillbaka till organisatörerna mot eventuell återbetalning. Dessa platser får inte säljas! Vid försäljning, glöm inte att ta kontakt och meddela vem som köpt din plats. Den som köper platsen måste själv ha anmält sig till matchen.