BEP L2 Sivilpistol nr 2

Det er i mulig å delta i 2 klasser. Du må registrere deg i hver av klassene du skal skyte. Sivilpistolklasse 1 = Classic, 2 = Production, 3 = Standard, 4 = Revolver, 5 = Rimfire open. Se også informasjon under "details".

Paypal


Starts Aug. 13, 2018, 5 p.m. (CEST) and ends Aug. 13, 2018, 9 p.m. add to Calendar

Handgun match Level II. Minimum 40 rounds. Region: Norway
Divisions: Standard, Production, Revolver, Classic, Rimfire Open

Max 25 competitors allowed, currently 24 registered (24 approved, 0 pending) and 0 on waiting list

Registration will open July 24, 2018, noon (CDT) add to Calendar
Squadding is open for approved competitors

Results and scores are shown to anyone. Match is completed and visibility is public, searchable and details/names for all.


Detailed information

Deltakere parkerer på nederste parkeringsplass. I utgangspunktet kan en delta i 2 klasser, men dersom det tid vil det åpnes for å skyte i flere klasser. Stevnet begynner kl 17 med rigging av 4 stager. Skyting starter så snart riggingen er ferdig, fra ca. kl 18 og til senest kl 21/skumring. For å få skyte stevnet, må en være med å rigge opp og ned. Prisen er 50 kr pr klasse.

This is a not Premium event, upgrade and support SSI and get lots of more featues