VM Frankrike påmelding Norge

Norge har fått tildelt 52 plasser, og påmeldingsavgift vil bli 5300kr. Så fort utvelgelsen fra Landslagssjef/Sportssjef er gjort vil dette bli informert via mail. De som ikke kan/vil reise må slette seg fra lista snarest! Betalingsfrist 31/12-16 , betaling her gjennom paypal

Registration closed

Starts Aug. 1, 2017, 8 p.m. (CEST) and ends Aug. 31, 2017, noon add to Calendar

Max 54 competitors in main-match and max 10 competitors in pre-match.

Registration will open Nov. 7, 2016, 1 p.m. (CST) add to Calendar

Squadding is open for approved competitors
Match is active. Result and scores only shown to organizers.

This is a Premium event, making life easy for the competitor and organizer!