BEP L2 Sivilpistol nr 2

Det er i mulig å delta i 2 klasser. Du må registrere deg i hver av klassene du skal skyte. Sivilpistolklasse 1 = Classic, 2 = Production, 3 = Standard, 4 = Revolver, 5 = Rimfire open. Se også informasjon under "details".

Registration closed Paypal

Starts Aug. 13, 2018, 5 p.m. (CEST) and ends Aug. 13, 2018, 9 p.m. add to Calendar

Max 25 competitors in main-match

Registration will open July 24, 2018, noon (CDT) add to Calendar

Squadding is open for approved competitors
Match is completed and results and scores are shown to anyone