BEP L1 Sivilpistol mars

Det er i mulig å delta i 2 klasser. Du må registrere deg i hver av klassene du skal skyte. Sivilpistolklasse 1 = Classic, 2 = Production, 3 = Standard, 4 = Revolver, 5 = Rimfire open. Se også informasjon under "details".

Registration closed

Starts March 9, 2019, 10 a.m. (CET) and ends March 9, 2019, 6 p.m. add to Calendar

Max 25 competitors in main-match

Registration will open Feb. 14, 2019, 10 a.m. (CST) add to Calendar

Squadding is open for approved competitors
Match is completed and result and scores only shown to organizers