# MATCH
%
MATCH
PTS
First name Last name DIV CAT REG CLS ICS Club
1 100.00 1451.4466 Frants Pedersen Open+ S DNK U
2 96.39 1399.0218 Peter Schieck Open+ S DNK U zig4 SSIN
3 89.15 1294.0172 Hans-Peter Schäfer Open+ S DEU U BDS
4 82.29 1194.4646 Gert Erling Hansen Open+ S DNK U bossman Nyk.sj
5 75.74 1099.2565 Dag Flodin Open+ S NOR U SPK
6 71.43 1036.8245 Andreas Schwichtenberg Open+ S DEU U BDS LV1
7 68.26 990.8107 Heinz Johansson Open+ S SWE U Åby SK
8 67.61 981.2763 David Cowan Open+ S NIR U theedge
9 63.06 915.2504 Jørgen Rigtrup Open+ S DNK U KBH
10 60.66 880.4193 Richard Lindström Open+ S SWE U richard SGD
11 45.73 663.6867 Rainer Stettnisch Open+ S DEU U MG Freizeitpark
Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors

You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header