Registration Opens In:
Premium event

This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI

PRS Points (100p)
Divisions
Bolt Open
Files
April 15, 2023, 9 a.m.
Event (completed) starts April 15, 2023, 9 a.m. and ends April 15, 2023, 3 p.m. (Europe/Amsterdam)
Minimum 102 rounds. Region: Norway
Max 30 competitors allowed, currently 22 registered (21 approved, 1 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Feb. 12, 2023, 6 p.m. (Europe/Amsterdam)
Squadding opens for approved competitors on Feb. 12, 2023, 4 a.m., and closes April 13, 2023, 8 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: NPRF-serien 2023,
Rated: May 17, 2023
Detailed information

1 dags match på Bøstølen i Sokndal kommune. Det blir 9 øvelser fordelt på 3 stasjoner med en fast RO på hver stasjon. Regner ca 100 skudd, ta med litt mer i tilfelle avvik eller omskyting. Det blir servert grillmat som inkluderes i påmeldingsavgiften.
Tidsbegrensing på alle øvelser er 2 min. Utstyr tillatt begrenses til en pute + tofot gjennom hele matchen.