Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

PRS Points
Divisions
Bolt Open, Gas Open
Files
Details
Event (active) starts March 21, 2020, 9 a.m. and ends March 22, 2020, 3 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Sweden
Max 20 competitors allowed, currently 10 registered (10 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors on waiting list
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Viktigt: ni sätts som väntande vid anmälan och därefter sätts ni till till avvaktande/pending när ni fått en plats. Då ska ni betala in kursavgift på swish 1233592094 för att bli antagna/approved. Om ni inte betalat in avgift före 27februari 2020 så stryks ni från listan och platsen går till nästa. Full återbetalning om kurs blir inställd. Om ni får förhinder så bereds ni plats på nästa kurs utan extra avgift men ingen återbetalning. Återbetalning enligt distansköpslagen 14dagar efter anmälan.