Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

PRS Points
Divisions
Bolt Open, Gas Open
Files
Details
Event (completed) starts Oct. 17, 2020, 9 a.m. and ends Oct. 18, 2020, 5 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Sweden
Max 10 competitors allowed, currently 7 registered (7 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open May 31, 2020, 2:40 a.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

COVIDS INFO: på grund av covid så kommer all utbildning att vara utomhus och om man känner sig sjuk så bör man inte komma. Vid sjukdom betalas halva anmälningsavgiften tillbaka och resterande blir innestående till framtida tillfälle. Om kursen ställs in pga för få anmälda eller annan orsak betalas hela avgiften tillbaka. swish 1233592094