Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Action Air
Arranged by
s.c. Loosduinsche Burgerwacht (s.c. LBW)
Level II
Region:
Netherlands
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics
Files
Details
Event info
Starts June 14, 2020, 11 a.m. (CEST) and ends June 14, 2020, 5 p.m.

Minimum 100 rounds. Region: Netherlands

Max 40 competitors in main-match, currently 10 registered (0 approved, 10 pending) and 0 on waiting list
Max 10 competitors in pre-match, currently 4 registered (1 approved, 3 pending) and 0 on waiting list

Registration
Registration is open from reg-date, new competitors pending, auto approved when reg-fee paid , and will close May 31, 2020, 5 p.m. (CDT)

Squadding is open for approved competitors

Result and scores only shown to organizers. Match is active and visibility is public, searchable and details/names for all.

Component match in: Combined Club Competition 2020,
Detailed information

Wedstrijd van 6 stages gehouden bij schietclub LBW gevolgd door een BBQ. Deze wedstrijd telt tevens mee als resultaat in de CCC Cup 2020. Inschrijfgeld voor de wedstrijd is € 15,00 en voor de BBQ € 15,00. Deelname aan de BBQ is niet verplicht. Inschrijfgeld en bijdrage BBQ kunnen onder vermelding van je voornaam, achternaam en omschrijving "Summer match" overgemaakt worden naar: Hr J D Duikersloot NL53 INGB 0007477669. Indien je niet deelneemt aan de BBQ, dan alleen het inschrijfgeld over te maken. Uiterlijk 31 mei 2020 dient het inschrijfgeld betaald te zijn. Je inschrijving op shoot 'n score it wordt op "Approved" gezet nadat de betaling is ontvangen.