Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Sivilpistol
Level II
Region:
Norway
Divisions
Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5
Files
Details
Event (completed) starts Jan. 30, 2020, 6 p.m.
Minimum 38 rounds. Region: Norway
Max 30 competitors in main-match, currently 24 registered (24 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 20 competitors in pre-match, currently 22 registered (22 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Jan. 17, 2020, 5 a.m. (CST)
Squadding is open for approved competitors.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

LV2 sivilpistol. Pre-Match kun for rigge crew og ROer, rigge start kl. 16.00. MAN KAN DELTA I INNTIL 2 KLASSER (gjøres ved å melde seg på 2 ganger). Meld deg på i den (de) klasse(r) du skal delta i. OBS, i klasse 2 og 3 kan der bli pålagt magasinbytte. Registrering på banen kl. 17:45-18:00. Kr 100 pr klasse, ta også med kontanter i korrekt beløp i tilfelle ingen bankterminal. PM skyttere skyter gratis. INGEN PÅMELDING PÅ BANEN.