Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Sivilpistol
Level II
Region:
Norway
Divisions
Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5, Klasse X, Klasse Y
Files
Details
Event info
Starts March 5, 2020, 6 p.m. (CET)

Minimum 60 rounds. Region: Norway

Max 30 competitors in main-match, currently 12 registered (12 approved, 0 pending) and 0 on waiting list
Max 16 competitors in pre-match, currently 18 registered (18 approved, 0 pending) and 0 on waiting list

Registration
Registration is open from reg-date, competitors approved directly , and will close March 3, 2020, 5 a.m. (CST)

Squadding opens for approved competitors on Feb. 21, 2020, 1 p.m., and closes March 3, 2020, 5 a.m.

Result and scores only shown to organizers. Match is active and visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

PRE-MATCH KUN FOR DEM SOM FUNGERER SOM RO. Rigging starter mellom kl. 15 og kl. 16 (gi beskjed på mail på forhånd om du vil rigge). Man kan delta i 2 klasser (gjøres ved å melde seg på 2 ganger). Skyttere som ønsker å låne klubbvåpen melder seg på i "klasse x" / "klasse y". Andre melder seg på i den (de) klasse(r) man skal delta i. OBS, i klasse 2 og 3 kan der bli pålagt magasinbytte. REGISTRER DEG I DEN SQUAD DU SKAL SKYTE I når du har meldt deg på stevnet. Deltakere må selv sørge for at de er i samme squad som den de låner våpen av. Registrering på skytebanen kl. 17:45-18:00. Kr 100 pr klasse. PM skyttere og rigge crew, skyter gratis. På all ammunisjon utover .22LR er det kun tillatt å bruke kuler med kopper mantel. INGEN PÅMELDING PÅ BANEN.