Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Sivilpistol
Level II
Region:
Norway
Divisions
Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5
Files
Details
Event (completed) starts Feb. 20, 2020, 6 p.m. and ends Feb. 20, 2020, 9 p.m.
Minimum 60 rounds. Region: Norway
Max 30 competitors in main-match, currently 20 registered (20 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 10 competitors in pre-match, currently 17 registered (17 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors on Feb. 5, 2020, 3 p.m., and closes Feb. 16, 2020, 4:10 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

LV2 sivilpistol. Pre-Match kun for rigge crew og ROer, rigge start kl. 16.00. MAN KAN DELTA I INNTIL 2 KLASSER (gjøres ved å melde seg på 2 ganger). Meld deg på i den (de) klasse(r) du skal delta i. OBS, i klasse 2 og 3 kan der bli pålagt magasinbytte. Registrering på banen kl. 17:45-18:00. Kr 100 pr klasse, ta også med kontanter i korrekt beløp i tilfelle ingen bankterminal. PM skyttere skyter gratis. INGEN PÅMELDING PÅ BANEN. HUSK FORBUD MOT BLYKULER OG COATEDE KULER (Gjelder ikke .22 LR)