Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level I
Region:
Norway
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard, Manual Action Open, Manual Action Standard
Files
Details
Event (completed) starts Feb. 29, 2020, noon and ends Feb. 29, 2020, 5 p.m.
Minimum 96 rounds. Region: Norway
Max 20 competitors in main-match, currently 9 registered (9 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 8 competitors in pre-match, currently 4 registered (4 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Feb. 16, 2020, 5 a.m. (CST)
Squadding is open for approved competitors.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Avmelding må registreres innen 4 dager før matchdato for å få refundert match-fee. Avmelding senere enn 4 dager resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt avgift. Skyttere på venteliste må gi beskjed innen 2 dager før matchdato om de ønsker å overta eventuelle ledige plasser og betale snarest for registrering før match. Har man ikke VIPPS, send mail og meld at en betaler kontant på stevnedagen - en blir da Approved - samme regler for match-fee som over.