Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
IPSC Handgun
Arranged by
Sthlms Försvarsutbildares Skf (FöUtb)
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts April 4, 2020, 8 a.m. and ends April 5, 2020, 4 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Sweden
Max 147 competitors in main-match, currently 146 registered (145 approved, 1 pending) and 57 on waiting list.
Max 45 competitors in pre-match, currently 30 registered (30 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors on Feb. 28, 2020, 1 p.m..
Results only shown to organizers but scores shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Vi provar ett nytt koncept enligt följande: Juniorer har garanterad plats och har 0:- i anmälningsavgift. Varje junior har rätt till en skjutande fadder som också har garanterad plats men erlägger normal avgift. En plats kommer att erbjudas via auktion till högstbjudande, information om detta kommer att läggas ut via vår matchsida och svenskt IPSC-snack på FB. Övriga platser tilldelas i slumpvis ordning. Följande datum gäller: 2020-02-24 kl. 20.00 - Anmälan öppnar 2020-02-26 kl. 20.00 - Anmälan stänger för slumpvis tilldelning av startnummer och tilldelning enligt förtursregler. När denna hantering är klar öppnar anmälan till väntelistan igen. 2020-02-28 kl. 20.00 - Sista betalning för dem som tilldeltas plats i första omgången. Nytilldelade platser har 48 timmar betalningstid.