Registration Opens In:
Click here to register
Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
IPSC Handgun
Arranged by
Sthlms Försvarsutbildares Skf (FöUtb)
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Details
Event info
Starts April 4, 2020, 8 a.m. (CEST) and ends April 5, 2020, 4 p.m.

Minimum 0 rounds. Region: Sweden

Max 147 competitors in main-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list
Max 45 competitors in pre-match, currently 8 registered (8 approved, 0 pending) and 0 on waiting list

Registration
Registration will open Feb. 24, 2020, 1 p.m. (CST)

Squadding opens for approved competitors on Feb. 28, 2020, 1 p.m.

Results only shown to organizers but scores shown to anyone. Match is active and visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Vi provar ett nytt koncept enligt följande: Juniorer har garanterad plats och har 0:- i anmälningsavgift. Varje junior har rätt till en skjutande fadder som också har garanterad plats men erlägger normal avgift. En plats kommer att erbjudas via auktion till högstbjudande, information om detta kommer att läggas ut via vår matchsida och svenskt IPSC-snack på FB. Övriga platser tilldelas i slumpvis ordning. Följande datum gäller: 2020-02-24 kl. 20.00 - Anmälan öppnar 2020-02-26 kl. 20.00 - Anmälan stänger för slumpvis tilldelning av startnummer och tilldelning enligt förtursregler. När denna hantering är klar öppnar anmälan till väntelistan igen. 2020-02-28 kl. 20.00 - Sista betalning för dem som tilldeltas plats i första omgången. Nytilldelade platser har 48 timmar betalningstid.