Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Skepplanda SF IPSC (SSF IPSC)
Level I
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts July 12, 2020, 9 a.m. and ends July 12, 2020, 8 p.m.
Minimum 52 rounds. Region: Sweden
Max 20 competitors allowed, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open July 5, 2020, 6 a.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on July 5, 2020, 1 p.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: Skepplanda Kilt-Cup,
Detailed information

Level 1 Handgunserie. Platser i första hand till medlemmar i Skepplanda Skytteförening. Medlem behöver ej tävla för föreningen. Övriga i mån av plats och överenskommelse med MD. Matchfee 75 kr. Betalas senast 3 dagar efter att man är pending till swish 0735746979 (Jonas Forslund) Behov av att låna utrustning anmäls på enklaste sätt till MD