Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level I
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production
Files
Details
Event (completed) starts April 6, 2020, 9 p.m. and ends April 12, 2020, 10 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 100 competitors allowed, currently 8 registered (8 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open April 5, 2020, 2 p.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors and closes April 12, 2020, 3:20 p.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Dette systemet fordrer at minimum en skytter på hvert skift har nøkkel. Så første til å registrere seg på squad i et skift må ha nøkkel. Å melde seg på uten å komme eller å bryte regler fører til utestengelse av trening til krisen er over. Ta med egen stiftemaskin og kjøp brun malertape. Vask hender nøye og vask dørhåndtak etc. Når dere går. Ingen unødvendig opphold i kantina. Er du syk, uansett virus eller forkjølet, bli hjemme. Kun OKTS medlemmer.