stages competitors squads staff results statistics live
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Lycksele Dynamiska Skyttar (LyckseleDS)
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
May 23, 2020, noon
Event (completed) starts May 23, 2020, noon and ends May 24, 2020, 6 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 80 competitors allowed, currently 87 registered (87 approved, 0 pending) and 1 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors April 26, 2020, 6 p.m., and closes May 20, 2020, 6 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
SSI-rated: June 21, 2023
Detailed information

Första skott 12.00
10 Squadder varav sq 1-5 skjuter lördag och sq 6-10 skjuter söndag för att dela upp skyttarna, max 8 skyttar per squad.
Vi kommer att ge förtur till skyttar från LDS, juniorer med förälder(eller vapenansvarig) och nybörjare utan eget vapen men med licensnr.
Juniorer skjuter gratis.
Ingen fika eller lunchförsäljning kommer att finnas.
Betalning av startavgiften 250kr kommer att ske 16-17 maj(helgen före tävlingen i fall det blir några nya restriktioner) till Stefan Halvarsson 070-2496064 OBS betala endast om du är Approved/godkänd. Obs ingen återbetalning kommer att ske i och med betalning av matchen sker så sent.