Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level II
Region:
Norway
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard, Manual Action Open, Manual Action Standard, Manual Action Standard 10
Files
Details
Event (completed) starts June 8, 2020, 5:30 p.m. and ends June 8, 2020, 9 p.m.
Minimum 126 rounds. Region: Norway
Max 30 competitors in main-match, currently 17 registered (17 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 10 competitors in pre-match, currently 5 registered (5 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open May 25, 2020, 10 a.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on May 25, 2020, 10 a.m., and closes June 8, 2020, 10:20 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

MINNER OM SMITTE/DISTANSE-BEGRENSNINGER ! Avmelding må registreres innen 4 dager før matchdato for å få refundert match-fee. Avmelding senere enn 4 dager resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt avgift. Skyttere på venteliste må gi beskjed innen 2 dager før matchdato om de ønsker å overta eventuelle ledige plasser og betale snarest for registrering før match. Har man ikke VIPPS, send mail og meld at en betaler kontant på stevnedagen - en blir da Approved - samme regler for match-fee som over.