Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Rifle
Level II
Region:
Norway
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard, Manual Action Open, Manual Action Standard, Manual Action Standard 10, Manual Action Lever Release
Files
Details
Event (completed) starts Sept. 6, 2020, 11 a.m. and ends Sept. 6, 2020, 6 p.m.
Minimum 117 rounds. Region: Norway
Max 34 competitors in main-match, currently 14 registered (14 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 16 competitors in pre-match, currently 7 registered (7 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors on June 8, 2020, 10 a.m., and closes Aug. 28, 2020, 11 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

MINNER OM SMITTEBEGRENSENDE TILTAK OG REGLER I FØLGE FHI Avmelding: Må registreres innen 4 dager før matchdato for å få refundert match-fee. Avmelding senere enn 4 dager resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt avgift. Skyttere på venteliste må gi beskjed innen 2 dager før matchdato om de ønsker å overta eventuelle ledige plasser og betale snarest for registrering før match. Har man ikke VIPPS, send mail og meld at en betaler kontant på stevnedagen - en blir da Approved - samme regler for match-fee som over. Ruteangiving fra rundkjøringen ved Årø lufthavn: https://goo.gl/maps/AxVGu9wsXmpqXB5H9 Det vil være kiosksalg ved huset. Pre-match er hovedsaklig for stevne-crew. Unntak kan vurderes.