Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
IPSC Handgun
Arranged by
Porsgrunn Pistolklubb (PPK)
Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Files
Details
Event (active) starts Sept. 20, 2020, 8 a.m.
Minimum 98 rounds. Region: Norway
Max 60 competitors in main-match, currently 15 registered (0 approved, 15 pending) and 0 on waiting list.
Max 30 competitors in pre-match, currently 9 registered (0 approved, 9 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors pending, auto approved when reg-fee paid , and will close Sept. 18, 2020, 2 p.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Matchen holdes på Lillegårdseter Skyteanlegg. Alle deltakere plikter å følge gjeldende instrukser fra FHI. Vi gjør oppmerksom på at det er noen restriksjoner på pekevinkler. Disse blir presentert i stage beskrivelse.