Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (completed) starts Sept. 27, 2020, 10 a.m. and ends Sept. 27, 2020, 4 p.m.
Minimum 117 rounds. Region: Sweden
Max 49 competitors in main-match, currently 34 registered (34 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 30 competitors in pre-match, currently 19 registered (19 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors on Sept. 5, 2020, 1 p.m., and closes Sept. 19, 2020, 1 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Anmälan till pre-match enbart efter ök med MD.Enkel level 2 match, Ingen lunch eller samling utan skytten går direkt till stagen där man börjar. Vi kommer köra utan signering på protokollet. Pris 250kr BG 822-3653 OBS!! Märk inbetalning med namn och startnr!!.
Betala först när ni är pending.