Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level I
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts Sept. 11, 2020, 5 p.m. and ends Sept. 13, 2020, 5 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 15 competitors allowed, currently 7 registered (7 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Aug. 6, 2020, 1 a.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Kurset går over 3 dager, oppmøte fredag er 17.00, lørdag og søndag er 09.00. Aller dager er obligatoriske for å bestå. Kurset er i 4 deler, en teorieksamen, teori gjennomgang, praksis på bane og match. teorien tar ca 4-5timer, praksis på bane er 16timer fordelt på 2 dager. For å delta på dette kurset må en ha gjennomført nybegynnerkurs/sikkerhetskurs i DSSN, NROF eller NSF som ett minimum. Pris på kurset er satt til 2500,- deltakere på klubbens nybegynnerkurs får 500,- i rabatt, juniorer får 1250,- i rabatt. Ytterligere informasjon blir sendt ut via mail etter påmelding.