Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Setermoen Sportsskytterklubb (SSK)
Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (completed) starts Sept. 24, 2020, 5 p.m. and ends Sept. 24, 2020, 8 p.m.
Minimum 103 rounds. Region: Norway
Max 20 competitors allowed, currently 8 registered (8 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Sept. 15, 2020, 1 p.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

L2 match Bane A17. Bygging starter 1700 og skyttere som skal delta møter og bidrar på byggingen. 6 stager (bygger 4 stager hvorav 2 av stagene brukes 2 ganger med forskjellige momenter). Legges opp til stager som er raske å sette opp og gir skyteteknisk trening.