Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Shotgun
Arranged by
Växjö PK
Level I
Region:
Sweden
Divisions
Open, Modified, Standard, Standard Manual
Files
Details
Event (completed) starts Nov. 14, 2020, 10 a.m. and ends Nov. 14, 2020, 4 p.m.
Minimum 104 rounds. Region: Sweden
Max 20 competitors in main-match, currently 6 registered (6 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 2 competitors in pre-match, currently 4 registered (4 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Oct. 2, 2020, 11 a.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Växjö PK:s klubbmästerskap i shotgun. Även öppen för särskilt inbjuda och övr i mån av plats. Startavgift för externa deltagare: 100:-.
3 skjutplatser: C, D o E. 2 av stationerna skjuts 2 ggr, men med olika startpositioner.