Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Action Air
Arranged by
s.c. Loosduinsche Burgerwacht (s.c. LBW)
Unsanctioned
Region:
Netherlands
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Classic
Files
Details
Event (completed) starts Oct. 16, 2020, 8 p.m. and ends Oct. 16, 2020, 11 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Netherlands
Max 20 competitors allowed, currently 5 registered (5 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is closed, not searchable and details/names only competitors.
Detailed information

Vanwege verschillende maatregelingen met betrekking tot Corona, graag aandacht voor onderstaande. - Publiek is niet toegestaan. - Personeel/vrijwilligers en sporters moeten binnen en buiten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. - Er is geen rechtstreeks lichamelijk contact tussen sporters en medewerkers/vrijwilligers - Sporters houden onderling waar mogelijk 1,5 meter afstand. - Bij binnenkomst handen desinfecteren. Hieronder een link naar de gezondheidscheck van het RIVM. https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Gezondheidscheck.pdf Indien je één van de vragen bij de gezondheidscheck met "Ja" kan beantwoorden, meld je dan niet aan voor het evenement en blijf thuis.