Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Rifle
Level II
Region:
Norway
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard, Manual Action Open, Manual Action Standard, Service Standard
Files
Details
Event (active) starts May 30, 2021, 9 a.m. and ends May 30, 2021, 5 p.m.
Minimum 136 rounds. Region: Norway
Max 72 competitors in main-match, currently 71 registered (0 approved, 71 pending) and 34 on waiting list.
Max 48 competitors in pre-match, currently 15 registered (12 approved, 3 pending) and 2 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors pending, auto approved when reg-fee paid , and will close May 23, 2021, 3 p.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on May 1, 2021, 5 a.m., and closes May 26, 2021, 11 a.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Vi skyter 8 utfordrende stager hvor både nybegynnere og eksperter skal få prøvd seg. All skyting vil foregå på anlegget til Hokksund pistolklubb. Lengste hold vil være ca 200 meter. Parkering gjennomføres på oppmerket område, der våre eminente parkeringsvakter vil lede deg trygt på plass. Kiosken vil være åpen hele dagen og kanelsnurrene vil være varme. Match fee 800,- betales i shop via PayPal - Vi avventer å åpne for betaling for å se an smittesituasjonen i samfunnet, samt eventulle føringer fra myndigheter/forbund. NB: Vi tillater ikke bruk av militær ammunisjon med stålkjerne under stevnet. For Covid19 , sjekk her for oppdatert informasjon :https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/