Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Rifle
Level II
Region:
Norway
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard, Manual Action Open, Manual Action Standard, Service Standard
Files
Details
Event (active) starts May 30, 2021, 9 a.m. and ends May 30, 2021, 6 p.m.
Minimum 154 rounds. Region: Norway
Max 81 competitors in main-match, currently 81 registered (66 approved, 15 pending) and 27 on waiting list.
Max 48 competitors in pre-match, currently 42 registered (42 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors pending, auto approved when reg-fee paid , and will close May 23, 2021, 3 p.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on May 1, 2021, 5 a.m., and closes May 26, 2021, 11 a.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Vi skyter 9 utfordrende stager hvor både nybegynnere og eksperter skal få prøvd seg. All skyting vil foregå på Myhrespithen Skytesenter. Lengste hold vil være ca 300 meter. Parkering gjennomføres på oppmerket område. Kiosken er forhåpentligvis åpen hele dagen, men det kan være smart å ta med seg ei matpakke. Vi varsler deltagerne pr mail hvis vi ikke får holdt den åpen under matchen. Match fee 800,- betales med tilsendt informasjon. Hvis vi igjen blir pålagt å avlyse med bakgrunn i Covid vil match fee beløp refunderes.
NB: Vi tillater ikke bruk av militær ammunisjon med stålkjerne under stevnet.

Vi anmoder skytterne om å følge gjeldene regler for Covid19. Sjekk her for oppdatert informasjon :https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/