Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level I
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Details
Event (completed) starts Nov. 21, 2020, 10 a.m. and ends Nov. 21, 2020, 2 p.m.
Minimum 95 rounds. Region: Sweden
Max 90 competitors in main-match, currently 24 registered (24 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 50 competitors in pre-match, currently 2 registered (2 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Nov. 15, 2020, 9 a.m. (CST)
Squadding is open for approved competitors.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Tävlingen kommer att köras enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kostnad 50 SEK. Banan ligger i Årjäng, 59°22'56.4"N 12°17'48.2"E Anmälningsavgiften betalas till Swish 1236678833, betala först när ni blivit godkända. Märk betalningen med KM och startnummer. För er som inte har Swish betala på Bankgiro 121 3198