Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Action Air
Arranged by
s.c. Loosduinsche Burgerwacht (s.c. LBW)
Unsanctioned
Region:
Netherlands
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Classic
Files
Details
Event (completed) starts Nov. 27, 2020, 8 p.m. and ends Nov. 27, 2020, 11 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Netherlands
Max 13 competitors allowed, currently 11 registered (11 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Nov. 22, 2020, 1 p.m. (CST)
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is closed, not searchable and details/names only competitors.
Detailed information

Deelname aan het evenement kost € 7,50. Voor s.c. LBW leden is de toegang gratis. Lidmaatschap van de NABV is verplicht. Niet-NABV leden dienen zich aan te melden via airsoft@sclbw.nl. Vanwege verschillende maatregelingen met betrekking tot Corona, graag aandacht voor onderstaande. - Publiek is niet toegestaan. - Iedereen moet waar mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar houden. - Bij binnenkomst handen desinfecteren. Hieronder een link naar de gezondheidscheck van het RIVM. https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-10/gezondheidscheck%20versie%20oktober.pdf Indien je één van de vragen bij de gezondheidscheck met "Ja" kan beantwoorden, meld je dan niet aan voor het evenement en blijf thuis.