Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Bergen sportskytterklubb (BSK)
Level I
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts Feb. 19, 2021, 5 p.m. and ends Feb. 21, 2021, 4 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 10 competitors allowed, currently 2 registered (0 approved, 2 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors pending and require manual approval , and will close Feb. 2, 2021, 5 p.m. (CST)
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Godkjenningskurset krever forhåndskunnskap i bruk av og håndtering med håndvåpen. Kursdeltakere vil bli spurt om å dokumentere erfaring. Priser: 2500,- Junior: 1250,- BSK NYBG: 1500,- BSK NYBG junior: 750,- I tillegg kommer ammunisjonsutgifter samt evt medlemskap