Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Bergen sportskytterklubb (BSK)
Level I
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts March 7, 2021, noon
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 12 competitors allowed, currently 11 registered (0 approved, 11 pending) and 3 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors pending and require manual approval
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Kurset går over 4 måneder. Etter kurset må deltakere delta på Godkjenningskurs IPSC. Kurset stiller strenge krav til deltakelse og oppmøte. Deltakerne får nøye oppfølging gjennom hele kurset. Pris på kurset er 1500,- voksen. 750,- junior. Nedre aldersgrense på kurset er satt til 13 år. Ammunisjonskostnader kommer i tillegg. Kursdag vil være mandager, første dag blir på en søndag. Oppstarts dato kan bli endret, påmeldte deltakere vil da få beskjed.