Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Rifle
Level I
Region:
Norway
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard, Manual Action Open, Manual Action Standard, Pistol Caliber Carbine, Service Standard, Custom
Files
Details
Event (completed) starts Feb. 1, 2021, 10 a.m. and ends March 15, 2021, 6 p.m.
Minimum 18 rounds. Region: Norway
Max 999 competitors allowed, currently 272 registered (272 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Jan. 1, 2021, 4 p.m. (CST)
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: Riflecupen 2021,
Detailed information

Bruk CUSTOM for minirifle.

Matchen kjøres lokalt ute hos klubbene. Du som ønsker å arrangere for din lokale klubb tar kontakt og ber om å bli lagt til i gruppen slik at du får tilgang til å score for dere. Husk at første gjennomføring teller , så kan dere bruke øvelsen til trening og måle progresjon eller alternative løsninger opp mot hverandre senere. Det er mulig å stille i flere divisjoner på dette!