stages competitors squads staff results statistics live
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Mini Rifle
Level II
Mini Rifle Open, Mini Rifle Standard, Mini Rifle Limited
Sweden
lat: 65.828940 lng: 21.767130
Aug. 29, 2021, 9 a.m.
Event (completed) starts Aug. 29, 2021, 9 a.m. and ends Aug. 29, 2021, 6 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 30 competitors in main-match, currently 3 registered (3 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 30 competitors in pre-match, currently 11 registered (11 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors Aug. 22, 2021, midnight, and closes Aug. 26, 2021, 9 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is restricted, searchable but details/names only competitors.
Component match in: Knottjakten Grand Tournament,
SSI-rated: June 21, 2023
Detailed information

Välkommen till en L2 match arrangerad av Bodens sportskytteklubb.

Startavgift 100 kr. (Juniorer skjuter gratis)
Swish till Jacob Lindblom - 070-667 57 67
Märk med startavgift och match.
Mainmatch drar igång söndag 29/8 efter
lunchuppehållet efter handgun mainmatchen.

Prematch 28/8 är endast öppen för medlemmar i Bodens sportskytteklubb och inbjudna deltagare.

Betalning ska senast vara gjord 20/8 och efter detta datum återbetalas inte heller startavgifter för avbokning.

Allt detta förutsätter att inga nya restriktioner tillkommer som inte går att hantera.
Stanna hemma vid symtom på sjukdom och ta inte med onödiga åskådare.