Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Official
Region:
Finland
Divisions
Open, Standard
Files
July 11, 2021, 3:30 a.m.
Event (completed) starts July 11, 2021, 11:30 a.m. and ends July 11, 2021, 5 p.m.
Minimum 86 rounds. Region: Finland
Max 50 competitors in main-match, currently 19 registered (19 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 20 competitors in pre-match, currently 19 registered (19 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open June 22, 2021, 10 p.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on June 29, 2021, 10 p.m., and closes July 9, 2021, 10 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Nurmijärven Reserviläisten ja Nurmijärven Reserviupseerikerhon Hyvinkään Reserviläisten kanssa yhteistyössä järjestämä Pohjois-Uudenmaan kesäkisa. Kilpailussa ammutaan viisi rastia, joista 3 kiväärillä ja 2 pistoolilla. Minimilaukausmäärät 50 ja 36 ls. Muutokset mahdollisia.

Kilpailuun ovat etusijalla Hyvinkään, Nurmijärven, Järvenpään, Mäntsälän ja Riihimäen reserviläisyhdistysten jäsenet. Kilpailu järjestetään Hyvinkään Ampumaradalla, Hikiäntie 1465, Hyvinkää. Osallistumismaksu 20 EUR.

https://nurmijarven-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/wp-content/uploads/sites/305/2021/07/Nures-SRA-rastit-11-07-2021.pdf