Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Details
Event (completed) starts Aug. 14, 2021, 9 a.m. and ends Aug. 15, 2021, 2 p.m.
Minimum 111 rounds. Region: Sweden
Max 120 competitors in main-match, currently 126 registered (126 approved, 0 pending) and 109 on waiting list.
Max 52 competitors in pre-match, currently 55 registered (55 approved, 0 pending) and 3 on waiting list.
Registration will open July 9, 2021, 1 p.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on July 31, 2021, 5 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

6st stationer, skjut antingen Lördag förmiddag / eftermiddag, eller Söndag förmiddag.

Alla registrerade sätts på väntelista och betalar vid status Pending/Avvaktande, efter en vecka går obetalad plats till nästa på väntelista.

Matchavgift 500kr återbetalas ej, skytt som ej kan deltaga säljer sin plats till förslagsvis nästa på väntelista.

Betalning till Swish 0707274444
Betala INTE innan status Pending/Avvaktande.
Märk betalning med namn & startnummer!!

Prematch Fredag eftermiddag endast efter överenskommelse!!!

OBS: Endast tävlande och personal tillåts på banan!!