Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Files
Details
Event (active) starts Oct. 16, 2021, 10 a.m. and ends Oct. 16, 2021, 8 p.m.
Minimum 184 rounds. Region: Norway
Max 36 competitors in main-match, currently 38 registered (36 approved, 2 pending) and 2 on waiting list.
Max 15 competitors in pre-match, currently 13 registered (13 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors pending and require manual approval , and will close Oct. 8, 2021, 10 a.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on July 25, 2021, 1 a.m., and closes Oct. 8, 2021, 10 a.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Stevneavgift på 400,- betales på Vipps til #584642. MERK BETALING MED HVILKEN MATCH DET GJELDER. Se frist nederst. Deltagere blir satt til aproved etter hvert som betaling registreres, og kan da velge squad. Mainmatch skytes Lørdag 16/10. PM skytes Fredag 15/10. Har du lyst å jobbe som crew/RO, så send en e-post til simora@online.no . Stevneavgift betales innen 6 dager etter påmelding. Avmelding mindre enn 14 dager før stevnet gir 50% tilbakebetaling av matchfee, og avmelding mindre enn 7 dager før stevnestart gir ingen refusjon av matchfee. Det blir minirifle stevne på søndagen. Se eget stevne her på SSI