Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Rifle
Level II
Region:
Norway
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard
Files
Details
Event (active) starts Aug. 20, 2022, 9 a.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 70 competitors allowed, currently 79 registered (42 approved, 37 pending) and 41 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors pending and require manual approval
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Stevnet er flyttet fra Skien, Blæsa i 2022 pga. bygging av vannkraftverk på vannet tilknyttet skytefeltet vårt.
Vi har fått godkjent bruk av Hengsvann sitt skytefelt og stevnet vil avholdes der.
Hos oss er det som vanlig de som betaler først som blir squaddet først uavhengig av Pending / Waiting status på SSI.

Skytter må betale 850,- til kontonummer 2610 27 77289. Betalings frist 31.mai.
Ved betaling er det VIKTIG at skytter skriver sitt fulle navn og hvilke(n) dag skytteren ønsker å skyte på.

7 stager og ca 175 skudd.
Det vil ved registrering bli utdelt bonger for gratis mat og drikke.
På Hengsvann er det gode parkering og telt muligheter.

Sjekk vår hjemmeside for oppdateringer utover SSI