Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts Nov. 7, 2021, 9 a.m. and ends Nov. 7, 2021, 5 p.m.
Minimum 127 rounds. Region: Sweden
Max 56 competitors in main-match, currently 56 registered (55 approved, 1 pending) and 140 on waiting list.
Max 56 competitors in pre-match, currently 52 registered (52 approved, 0 pending) and 12 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors on waiting list
Squadding opens for approved competitors on Oct. 3, 2021, 1 p.m., and closes Oct. 27, 2021, 1 p.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Skyttar som har fått plats betalar senast 10/10 KL 20:00, sen går platsen till nästa på väntelista och vi uppdaterar efter det var 5e dag tills matchen är full..
Start på station, upprop 15min innan start.
Matchavgift återbetalas inte, vid förhinder så säljer skytten sin plats till förslagsvis nästa på väntelista.
Prematch endast efter överenskommelse med MD.
Banans koordinater: 59.17514308950589, 17.932098