Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level I
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts Oct. 30, 2021, 9 a.m.
Minimum 0 rounds. Region: Sweden
Max 45 competitors allowed, currently 9 registered (9 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors pending and require manual approval
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is closed, not searchable and details/names only competitors.
Detailed information

Klubbmästerskap i IPSC Enhandsvapen för Ystads DSKFs medlemmar.

Startavgift 60kr, som kassören driver in i slutet på året.
Samling kl.09 för att bygga stagerna. När de är klara skjuter vi matchen.

Vi använder oss av digital scoring, där skytten får ge sitt muntliga godkännande på inmatningen är korrekt.

Tänk på att alla hålla säkert avstånd, under hela tävlingsdagen.