Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level I
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Oct. 30, 2021, 2 a.m.
Event (completed) starts Oct. 30, 2021, 9 a.m.
Minimum 112 rounds. Region: Sweden
Max 45 competitors allowed, currently 10 registered (10 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Oct. 5, 2021, 5 a.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Klubbmästerskap i IPSC Enhandsvapen för Ystads DSKFs medlemmar.

Startavgift 60kr, som kassören driver in i slutet på året.
Samling kl.09 för att bygga stagerna. När de är klara skjuter vi matchen.

Vi använder oss av digital scoring, där skytten får ge sitt muntliga godkännande på inmatningen är korrekt.

Tänk på att alla hålla säkert avstånd, under hela tävlingsdagen.