Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Mini Rifle
Level I
Region:
Sweden
Divisions
Mini Rifle Open, Mini Rifle Standard, Mini Rifle Limited
Files
Oct. 31, 2021, 3 a.m.
Event (completed) starts Oct. 31, 2021, 9 a.m.
Minimum 116 rounds. Region: Sweden
Max 45 competitors allowed, currently 5 registered (5 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Oct. 5, 2021, 5 a.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Klubbmästerskap i IPSC Minityrgevär för Ystads DSKFs medlemmar.

Startavgift 60kr, som kassören driver in i slutet på året.
Samling kl.09 för att bygga stagerna. När de är klara skjuter vi matchen.

Vi använder oss av digital scoring, där skytten får ge sitt muntliga godkännande på inmatningen är korrekt.

Tänk på att alla hålla säkert avstånd, under hela tävlingsdagen.