Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level I
Region:
Norway
Divisions
Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5
Files
Details
Event (completed) starts Oct. 16, 2021, 11 a.m. and ends Oct. 16, 2021, 6 p.m.
Minimum 32 rounds. Region: Norway
Max 20 competitors allowed, currently 21 registered (21 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Oct. 12, 2021, 7 a.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on Oct. 12, 2021, 7:30 a.m., and closes Oct. 16, 2021, 4 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Avmelding må registreres innen dagen før matchdato for å få refundert match-fee. Avmelding senere enn dagen før resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt avgift. Skyttere på venteliste må gi beskjed innen matchdato om de ønsker å overta eventuelle ledige plasser og betale snarest for registrering før match. Har man ikke VIPPS, send mail og meld at en betaler kontant på stevnedagen. Samme regler for match-fee som over.