Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level II
Region:
Norway
Divisions
Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5
Files
Details
Event (completed) starts Nov. 27, 2021, 10 a.m.
Minimum 58 rounds. Region: Norway
Max 45 competitors allowed, currently 27 registered (27 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Nov. 19, 2021, 5:10 p.m. (CST)
Squadding is open for approved competitors.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Man kan melde seg på 1-3 ganger for å delta i 1-3 klasser. Kr 100 per start.

Parkering på parkeringsplass, KUN ROer kan parkere oppe ved banen. Avmelding må registreres innen 4 dager før matchdato for å få refundert match-fee. Avmelding senere enn 4 dager resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt avgift. Skyttere på venteliste må gi beskjed innen 2 dager før matchdato om de ønsker å overta eventuelle ledige plasser og betale snarest for registrering før match. Har man ikke VIPPS send mail og meld at en betaler kontant på stevnedagen, en blir da Approved. Har du match til gode må du gi beskjed om at du ønsker benytte dette på samme måte som ved kontant betaling. Samme regler for match-fee som over.
Kun skyttere som skyter for BEP i 2021 kan bli klubbmester.