stages competitors squads staff results statistics live
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Rifle
Level I
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard, Semi-Auto Limited, Manual Action Open, Manual Action Standard
Sweden
view map
Feb. 27, 2022, 8 a.m.
Event (completed) starts Feb. 27, 2022, 8 a.m. (Europe/Stockholm)
Max 40 competitors allowed, currently 37 registered (37 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors Feb. 19, 2022, 8 a.m., and closes Feb. 26, 2022, 6 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: MSG Rifle Cup 2022,
SSI-rated: June 21, 2023
Detailed information

Squaddningen är öppen till riflematch 1.

Styrelsen har satt maxantal till 40 deltagare, och det är 46 anmälda. Om någon glömt att ni anmält er till matchen och vet med er att ni har fått förhinder, vänligen avboka er så andra får plats.
Ni som vill designa en stage, skicka in ert förslag snarast, annars blir det Petter/Robert design.

Vi samlas klockan 8:00 vid containrarna och kör en kort briefing. Därefter bygger respektive squad den stage ni startar på. Det ska ta högst en timme. Därefter är det en kort RO-genomgång och första skott ca 9:30.
Ni river den stage ni avslutar på.

Denna gången finns inga klubbvapen tillgängliga för utlåning.