Registration Opens In:
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level II
Region:
Norway
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard, Manual Action Open, Manual Action Standard, Service Standard
Files
Sept. 24, 2022, noon
Event (completed) starts Sept. 24, 2022, noon and ends Sept. 24, 2022, 6 p.m. (Europe/Oslo)
Minimum 125 rounds. Region: Norway
Max 30 competitors in main-match, currently 11 registered (11 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 10 competitors in pre-match, currently 6 registered (6 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Sept. 12, 2022, 6 p.m. (Europe/Oslo)
Squadding is open for approved competitors.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Rated: May 10, 2023
Detailed information

OPPMØTE KL. 10 FOR RIGGING OG REGISTRERING. STEVNE START NÅR STAGER ER SATT OPP. RO FØLGER OG SKYTER SAMMEN MED SQUAD. Parkering på parkeringsplass, KUN ROer kan parkere oppe ved banen. Avmelding må registreres innen 4 dager før matchdato for å få refundert match-fee. Avmelding senere enn 4 dager resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt avgift. Skyttere på venteliste må gi beskjed innen 2 dager før matchdato om de ønsker å overta eventuelle ledige plasser og betale snarest for registrering før match. Har man ikke VIPPS, send mail og meld at en betaler kontant på stevnedagen - en blir da Approved - har du match til gode må du gi beskjed om at du ønsker benytte dette på samme måte som ved kontant betaling. Samme regler for match-fee som over.