Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Denmark
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts July 3, 2022, 10 a.m. and ends July 3, 2022, 5 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Denmark
Max 100 competitors in main-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 50 competitors in pre-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open June 3, 2022, 1 p.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on June 3, 2022, 1 p.m., and closes June 30, 2022, 4:50 p.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: SweDen Cup 2022,
Detailed information

Fire uger før matchen, åbner tilmelding. Vi registrerer skytter fra "SDC klubmedlemmer" i status “Pending” i den rækkefølge, de er tilmeldt. Andre skytter vil forblive “Waiting list” Når “Pending” har skytten 3 dage til at betale Matchfee + lunch, hvis valgt, Når betalingen er modtager, ændres status til “Approved”, så kan skytten vælge squad. 7 dage efter tilmeldingen åbnede, ophøre "SDC medlemmers førsteret til Matchen og skytter med status "Waiting list" bliver indstillet til status "Pending" i den rækkefølge, de er tilmeldt. Overskydende skytter forbliver på “Waiting list” til der muligvis kommer afbud. Ved framelding til og med d.15 august, vil Matchfee og evt. frokost refunderes - Paypal gebyr. Søndag d.15 august er sidste frist for framelding, derefter refunderes fee og lunch ikke